استاد دانش جمشیدی

استاد دانش جمشیدی

رزومه استاد دانش جمشیدی

دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیولوژی از دانشگاه تهران
 9 سابقه تدریس
طراح آزمون های قلم چی
مولف کتاب زیست تصویری انتشارات قلمچی
مولف کتاب کنکوریوم انتشارات مهروماه
دانش جمشیدی دبیر مدارس سمپاد تهران
?دبیر پروازی زیست شناسی به شهر های شیراز کرمانشاه و تبریز

معرفی اساتید