احسان غیاسی

احسان غیاسی

رزومه احسان غیاسی

مدرس حسابان

رزومه:
?مدرس حسابان و ریاضیات تجربی در آموزشگاهای برتر تهران و اراک و اصفهان
?عضو ویراستاران مجموعه کتاب های خط ویژه و دور دنیا در چهارساعت گاج
? مدرس شبکه تخته سیاه
?مدرس رتبه های دورقمی و سه رقمی کنکور

معرفی اساتید