محمد فردوسی

محمد فردوسی

رزومه محمد علی فردوسی 

مدرس ادبیات

رزومه:
 فعالیت در مدارس و آموزشگاه های:
دبیرستان ماندگار البرز
فرزانگان
فرهنگ
سرای دانش
صاحب کوثر
?سادات
♦مدارس نمونه دولتی تهران و شهرستان
مدارس شاهد تهران
امام علی علیه السلام
دهخدا
مهر ریحانه
رهپویان علم
تاک
جاویدان
تدبیر دانش
الزهرا
جماران
علامه
گزینه ی دو-هدفی نو-تهذیب♦دیبا
آموزشگاه های معتبر تهران و شهرستان ها (پسرانه و دخترانه) استاد پروازی و برگزار کننده ی همایش های کشوری ♦طرّاح و تحلیلگر آزمون های گاج و قلم چی،مدرّس ویدیوهای دکتر آیکیوی گاج

معرفی اساتید