محمدرضا چراغ زاده

محمدرضا چراغ زاده

رزومه مهندس محمدرضا چراغ زاده

مدرس ریاضیات

دارای مدرک فوق لیسانس برق از دانشگاه شاهد
مهندس محمدرضا چراغ زاده استاد دانشگاه شاهد و سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های تهران از قبیل نمونه دولتی هدایت، دبیرستان اوج، دبیرستان اندیشمند فردا، دبیرستان شاهد محسنی، خانه ریاضی شهر تهران، آموزشگاه نما، آموزشگاه اندیشمند، آموزشگاه رستار کرج و...

محمدرضا چراغ زاده طراح آزمون ها و المپیادهای سراسری خانه ریاضی و مدارس منطقه ۱۷ تهران

معرفی اساتید