کلاس شیمی یازدهم

ویدئو آموزش شیمی یازدهم

مدرس :استاد محمد پیشدست

مبحث : گروه های عاملی

تهیه شده توسط آموزشگاه راهی نو

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید ویدئو زیر مربوط به جلسه سوم کلاس  مجازی شیمی یازدهم میباشد

همچنین میتوانید برای مشاهده فیلم های بیشتر از آموزشگاه راهی نو  به صفحه مربوطه مراجعه کنید